Soffa Bath Traed Guizhou Cyflwyniad Byr Mae baddon traed yn perthyn yn agos i iechyd

2022/06/07

Yn y ddamcaniaeth meddygaeth Tseiniaidd traddodiadol, mae mwy na 60 o bwyntiau aciwbigo yn y corff cyfan ar y traed, a gall gofal iechyd y traed hefyd wella iechyd y corff yn effeithiol. Mae'r cysyniad o ofal iechyd yn credu mai baddon traed yw baddon traed dŵr poeth, sef un o gynnwys therapi traed meddygaeth Tseiniaidd traddodiadol, ac mae hefyd yn ddull triniaeth allanol a ddefnyddir yn gyffredin. Mae gan hanes ymdrochi traed hanes o filoedd o flynyddoedd. Fe'i cofnodir yn "Elbow Hou Bei Ji Fang" y Jin Dynasty, sydd â hanes o fwy na 1,000 o flynyddoedd. Mae "Compendium of Materia Medica" yn cofnodi bod "traed person yn debyg i wreiddiau coeden, yn gwywo, pobl yn heneiddio yn gyntaf.

"Mae socian traed dŵr poeth yn ddull ardderchog. Wrth gwrs, er mwyn cyflawni canlyniadau da, dull da yw socian eich traed gyda meddyginiaeth bath traed. Bydd gwneuthurwr soffa bath traed Guizhou yn mynd â chi i ddeall 1. Hyrwyddo cylchrediad y gwaed.

Mae'r droed wedi cael ei hadnabod fel ail galon y corff dynol ers yr hen amser. O safbwynt theori cadwraeth iechyd, mae'r traed ymhell i ffwrdd o galon y corff dynol, ac mae'r baich yn drwm iawn. Felly, gall y lle hwn arwain yn hawdd at gylchrediad gwaed gwael. Mae clasuron meddygol yn cofnodi: "Mae traed person fel gwreiddiau coeden, a gwreiddiau marw coeden Wedi blino'n lân yn gyntaf, pobl yn heneiddio'n gyntaf.” Yn enwedig i'r rhai sy'n aml yn teimlo'n oer â dwylo a thraed, mae bath troed poeth yn ddull rhagorol.

2. Ysgogi'r pwyntiau aciwbigo, parthau atgyrch a meridianau'r traed. Yn ôl theori feddygol, mae yna barthau atgyrch a chraffter o wahanol organau'r corff dynol, yn ogystal â meridiaid ar y traed.Mae llawer o bobl wedi gwneud tylino traed.Pan fydd y masseur yn pwyso ar ein traed, byddant yn teimlo poen a dolur. Gall yr uchod ddangos bod problem gyda'n viscera cyfatebol yn yr ardal adlewyrchiad. Felly, pan fyddwn yn gorffen y tylino traed, byddwn yn teimlo'n hamddenol ar hyd a lled.

Ar yr un pryd, mae 6 prif Meridian ar y droed ddynol, gan gynnwys pwyntiau terfynu'r tri meridian yang (meridian y bledren, meridian stumog, meridian y goden fustl), a man cychwyn y tri meridian yin (meridian dueg, meridian yr afu). , meridian yr arennau), i gyd yn Ar y traed, felly, mae socian y traed mewn dŵr poeth hefyd yn cyfateb i ysgogi'r chwe phrif meridian hyn. 3. Mae ganddo effaith ategol dda ar drin llawer o afiechydon. Mae pobl yn aml yn dweud bod "y cyfoethog yn cymryd tonics a'r tlawd yn cael eu traed socian", sy'n dangos bod effaith mwydo traed meddygaeth Tsieineaidd traddodiadol yn wych.

Yn enwedig yn y gymdeithas fodern, y defnydd ar raddfa fawr o cyflyrwyr aer, ynghyd â phobl yn gyffredinol yn hoffi bwyta bwyd oer, felly mae'r corff yn fwy oer a llaith.Trwy socian traed mewn meddygaeth Tseiniaidd traddodiadol, gall y corff ddiarddel oer. Mae'r uchod yn gyflwyniad byr o'r berthynas rhwng baddon traed a'n hiechyd.Am ragor o wybodaeth, ffoniwch ni.

CYSYLLTWCH Â NI
Dywedwch wrthym beth yw eich gofynion, gallwn wneud mwy nag y gallwch chi ddychmygu.
Anfonwch eich ymholiad

Anfonwch eich ymholiad

Dewiswch iaith wahanol
English
العربية
Deutsch
Español
français
italiano
日本語
한국어
Português
русский
हिन्दी
ภาษาไทย
Türkçe
Iaith gyfredol:Cymraeg