Mae gweithgynhyrchwyr gwely tylino traed Guizhou yn esbonio swyddogaeth aros y gwely rhwystr

2022/06/07

Mae gweithgynhyrchwyr gwely tylino traed Guizhou yn esbonio swyddogaeth aros y gwely rhwystr 1. Gall tylino Shiatsu, gan ddefnyddio'r corff i wasgu'r meridians dynol a llithro amrywiol dderbynyddion, addasu wyneb sych yin ac yang y corff, qi a llif gwaed, gwella swyddogaeth yr ymennydd visceral, aciwbwysau Mae gwyddoniaeth feddygol yn credu bod afiechydon yn cael eu hachosi gan ddiffyg rhyddhau egni a diffyg egni Mae tylino Shiatsu yn rhoi pwysau ar rannau'r corff trwy ddwylo, bodiau, cymalau bys, amser, blaen, a hyd yn oed traed. cynhyrchu ddydd Iau, a sianeli ynni i roi pwysau ar gannoedd o graffter a meridians trwy'r corff. Mae Shiatsu nid yn unig yn ddiogel, ond hefyd yn syml ac yn effeithiol, ac mae'n chwarae rhan bwysig wrth gynnal bywiogrwydd aciwbigo iach, cryf, ac adfywio Qi a gwaed.Yn ail, mae trawsblannu arennau'n gywir. Gall basio trwy gribau trwchus celloedd nerfol dynol a chelloedd cyhyrau, trwy fyseddu, tylino, tyniant a darllen trefnus, a throsglwyddo egni gwres yn gyflym yn ddwfn yn y corff, ynghyd ag effeithiau ffotothermol, ffotocemegol ac effeithiau eraill, meddalu'r meinwe, tyniant gwthio arennau cadarnhaol.

Mae orthopaedeg orthopedig meddygaeth y Gorllewin yn credu, yng ngwaith a bywyd hirdymor bodau dynol, oherwydd y dulliau byw a gweithio gwael, bod y neffropathi arennol yn cael ei niweidio, a bydd y neffropathi yn cael ei ystumio a'i ddadleoli, a thrwy hynny achosi gwahanol raddau o bwysau. ar feinwe nerf y cefn. , yn dinistrio swyddogaeth waith arferol y nerfau, yn lleihau gallu meinwe nerfol i reoleiddio swyddogaethau ffisiolegol y pum organ fewnol yn y corff dynol, a thrwy hynny achosi dirywiad imiwnedd naturiol y corff dynol ac yn y pen draw arwain i achosion o amrywiol glefydau yn y corff Mae afiach yn un o'r prif achosion sylfaenol o achosion o ffonopathi yn y corff dynol. Yn drydydd, gall amseroedd cynnes a phoenus wella egni symudiad celloedd gwaed gwyn, er mwyn cryfhau swyddogaeth lladd y wlad, hyrwyddo metaboledd y ddau gerdyn cortecs statig uchaf, a gwella swyddogaeth llid ac imiwnedd. Mae gwres yn fath o egni corfforol, ac mae'n ddull a ddefnyddir yn helaeth mewn therapi corfforol trwy ddefnyddio trosi egni egni thermol yn y corff byw.

Mae i dyllu'r meridians, craffter a rhannau poenus ar wyneb y corff dynol i raddau, i roi anadl cynnes i'r is-meridiaid, i wneud y cylchrediad gwaed yn ddirwystr, er mwyn cyflawni'r pwrpas o atal a halltu. afiechydon. Swyddogaeth nodweddiadol y gwely tylino yw pedwar: pennod gwthio tylino. Ar gyfer rhannau penodol o'r corff dynol (meridians, pwyntiau aciwbigo, nerfau), lleihau'r meridians, rheoleiddio nerfau, a dileu poen.

Nodweddion a swyddogaethau gwely tylino pump: harddwch a chorff. Mae'n cyfeirio at berffeithio ystum y corff trwy amrywiol ddulliau tylino, gan wneud y corff yn hardd, rhywiol, a chyflawni effeithiau croen hardd, barfau, codi a cholli pwysau.

CYSYLLTWCH Â NI
Dywedwch wrthym beth yw eich gofynion, gallwn wneud mwy nag y gallwch chi ddychmygu.
Anfonwch eich ymholiad

Anfonwch eich ymholiad

Dewiswch iaith wahanol
English
العربية
Deutsch
Español
français
italiano
日本語
한국어
Português
русский
हिन्दी
ภาษาไทย
Türkçe
Iaith gyfredol:Cymraeg