Rhagofalon ar gyfer defnyddio soffas tylino masnachol

2022/06/07

Rhagofalon ar gyfer defnyddio soffas tylino masnachol Y dyddiau hyn, mae cadeiriau tylino masnachol wedi gorchuddio golygfeydd aros tameidiog 360-gradd megis mannau aros sinema, cynteddau gwestai, gorsafoedd maes awyr, adeiladau swyddfa pen uchel, a mannau aros gwestai.Mae cadeiriau tylino masnachol yn hawdd eu defnyddio. defnyddio a gellir ei ddefnyddio ar ôl sganio y cod, ond rydym hefyd yn talu sylw i rai mesurau diogelwch yn ystod defnydd. 1. Peidiwch byth â gosod unrhyw ran o'r corff rhwng yr olwynion tylino, oherwydd gall gweithrediad gwasgu'r olwynion tylino achosi anaf. Peidiwch byth â rhoi eich bysedd, eich traed na'ch pen yn y bylchau yn y cefn a'r sedd, cefn a breichiau, a gorffwys y llo.

2. Peidiwch â defnyddio cadeirydd tylino masnachol yn agos at groen noeth. Er y gall gwisgo dillad teneuach wella'r tylino, gall cyswllt uniongyrchol y tylinwr â'r croen lidio'r croen. Wrth ddefnyddio'r peiriant, peidiwch â gwisgo unrhyw ategolion caled (fel pinnau gwallt, ac ati) ar y pen.

Byddwch yn ofalus wrth dylino eich gwddf cefn. 3. Ni ddylai'r un rhan fod yn fwy na 5 munud bob tro. Gall tylino gormodol or-symbylu'r cyhyrau a'r nerfau, gan achosi'r effaith groes ac anaf.

Er mwyn atal gor-dylino, ni ddylai pob cais fod yn fwy na 15 munud. 4. Yn ystod y defnydd o'r gadair tylino masnachol, os byddwch chi'n dechrau teimlo'n sâl neu'n teimlo poen, rhowch y gorau i'w ddefnyddio ar unwaith. 5. Peidiwch â chwympo i gysgu wrth ddefnyddio'r gadair tylino.

Peidiwch â defnyddio'r gadair tylino ar ôl yfed alcohol. 6. Pan fydd y gynhalydd cefn mewn safle lletraws, peidiwch ag eistedd ar y gynhalydd cefn nac eistedd ar gadair gyda'ch coesau yn gorffwys ar y cynhalydd pen. Peidiwch ag eistedd ar y bwrdd llo, neu efallai y bydd y gadair tylino'n troi drosodd.

7. Peidiwch â gadael i blant neu anifeiliaid anwes chwarae yn neu o amgylch y gadair tylino, yn enwedig pan fydd y cadeirydd tylino yn cael ei ddefnyddio. Ceisiwch osgoi aflonyddwch yn ystod y tylino. 8. Cyn gwyro'r gynhalydd cefn, gwnewch yn siŵr nad oes unrhyw rwystr y tu ôl i'r gadair.

Os bydd cefn y gadair yn taro wal neu golofn, gall achosi i'r cadeirydd tylino gamweithio. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gadael digon o le y tu ôl i'r gadair. 9. Peidiwch â thrwsio'r gadair tylino heb awdurdodiad.

Os bydd y cadeirydd tylino'n methu, bydd personél cynnal a chadw arbenigol i'w atgyweirio. 10. Os na fydd y gadair tylino'n gweithio'n iawn, trowch y pŵer i ffwrdd ar unwaith ac ymddiriedwch i ganolfan wasanaeth ddynodedig i archwilio'r peiriant.

CYSYLLTWCH Â NI
Dywedwch wrthym beth yw eich gofynion, gallwn wneud mwy nag y gallwch chi ddychmygu.
Anfonwch eich ymholiad

Anfonwch eich ymholiad

Dewiswch iaith wahanol
English
العربية
Deutsch
Español
français
italiano
日本語
한국어
Português
русский
हिन्दी
ภาษาไทย
Türkçe
Iaith gyfredol:Cymraeg