Sôn am sut i sgwrio'r soffa bath traed

2022/06/07

Defnyddir soffa bath traed yn eang mewn canolfannau bath, siopau trin traed a rhai lleoedd hamdden sawna. Ar gyfer dodrefn sy'n ymddangos mewn mannau adloniant cyhoeddus, mae amlder y defnydd yn gymharol uchel, felly mae'n bwysig iawn gwneud gwaith da o lanhau'r soffa bath troed. Felly sut i lanhau'r soffa bath traed 1. Prysgwydd y soffa bath traed ffabrig: yn gyntaf defnyddiwch sugnwr llwch i amsugno'r llwch ar wyneb y soffa ffabrig, ac yna sychwch ef yn ysgafn â thywel.

Cofiwch beidio â phrysgwydd â llawer o ddŵr, rhag i'r dŵr dreiddio i mewn i'r soffa ac achosi i'r ffrâm ochr y tu mewn i'r soffa baddon droed fod yn llaith, yn anffurfio ac yn crebachu. Os bydd diod fel coffi yn diferu ar orchudd y soffa, dylech fynd â thywel wedi'i drochi mewn dŵr cynnes ar unwaith i sugno'r ddiod allan o orchudd y soffa, a gorau po gyntaf y byddwch chi'n ei drin, os daw'n staeniau dros amser, mae'n well. bydd yn anodd ei drin. 2. Prysgwydd y soffa bath troed lledr: Ni ddylid gosod y soffa ledr yn y man lle mae'n agored i olau haul uniongyrchol Bydd ymbelydredd golau'r haul yn cynyddu tymheredd y lledr, gan arwain at anweddoli olew, lleihau lleithder, a lleihau hydwythedd, gan arwain at graciau a phylu'r arwyneb lledr lliw. .

Pan fydd y soffa ledr wedi'i lygru'n ddifrifol, nid yn unig mae'n colli ei luster gwreiddiol, ond hefyd mae'r baw yn treiddio i mewn i fandyllau'r dermis. Yn gyntaf, golchwch y tywel gwlyb gyda dŵr glân, ei wasgaru'n sych, sychwch y llwch a'r baw ar wyneb y soffa baddon traed, ac yna defnyddiwch y cyflyrydd i sychu wyneb y soffa unwaith neu ddwywaith. I lanhau'r baw hyn, mae angen i chi ddefnyddio steamer arbennig ac asiant glanhau arbennig ar gyfer glanhau soffas.

Peidiwch â phrysgwydd y soffa lledr â dŵr, bydd yn caledu'r lledr dros amser ac yn colli ei deimlad meddal. Glanhewch a chynhaliwch y soffa gyda chwyr cynnal a chadw unwaith y mis. Mae breichiau a chlustogau sedd y soffa baddon traed yn arbennig o hawdd i fynd yn fudr, felly gallwch chi roi tywelion soffa arnynt.

Mae soffas brethyn yn hawdd i gronni llwch, felly mae'n anochel defnyddio sugnwr llwch ac offer eraill i gael gwared ar lwch yn rheolaidd, ond ni ddylai'r pen brwsh fod yn agos at y brethyn, er mwyn peidio â gadael y baw ar y brethyn na'r bachyn. yr edau. Fel arfer gellir ei batio â thywel sych a'i hwfro o leiaf unwaith yr wythnos.

CYSYLLTWCH Â NI
Dywedwch wrthym beth yw eich gofynion, gallwn wneud mwy nag y gallwch chi ddychmygu.
Anfonwch eich ymholiad

Anfonwch eich ymholiad

Dewiswch iaith wahanol
English
العربية
Deutsch
Español
français
italiano
日本語
한국어
Português
русский
हिन्दी
ภาษาไทย
Türkçe
Iaith gyfredol:Cymraeg